ภาวนา

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< First of Mayของเก่ามาเล่าใหม่ >>

Posted on Mon 15 Oct 2007 10:40

ลมหนาว
บ้าน
คิดถึงเธอแทบใจจะขาด
ความงามอยู่ตรงไหน
ของเก่ามาเล่าใหม่
ภาวนา
First of May
I Can't Tell You Why